פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 General Questions

If you have general questions for us that do not fit into one of these other categories feel free to post a ticket here.

 Billing Questions

For billing and invoicing-related questions you may open a ticket here.